Jó, ha tudja!
Home / Kiemelt témák / Villamos energia

Villamos energia

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

Ügyvédi segítséget kérek!

Az energiajog.hu weboldalon igyekeztünk azokat a legfontosabb, sokakat érintő jogi kérdéseket tisztázni, amelyek segítenek a földgáz és az áramellátás törvényeiben eligazodni. Mindennek ellenére, vannak olyan jogi helyzetek, amelyek megoldásához fontos ügyvédi segítséget kérni. Energiajogi kérdésekben forduljon hozzám bizalommal – ügyfeleimnek minden jogi segítséget megadok ahhoz, hogy a problémát mihamarabb és …

Tovább olvasom

Mit kell tudni a villamosenergia termeléséről?

Villamos energiát termelni 50 MW vagy azt meghaladó névleges teljesítőképességű erőműben termelői működési engedély, 0,5 MW vagy annál nagyobb névleges teljesítőképességű kiserőműben kiserőművi összevont engedély birtokában lehet. A termelő értékesítheti a termelt és az átvett energiát is. A felhasználók biztonságos és zavartalan villamosenergia-ellátása kiemelt közérdek. A termelő indokolatlanul nem tarthatja …

Tovább olvasom

Hálózatokhoz való hozzáférés

A hálózati engedélyesek üzemeltetésében álló átviteli és elosztó hálózatot a hálózati engedélyesek rendszerhasználati díjak ellenében, szerződéskötési kötelezettség terhe mellett bocsátják rendelkezésre villamosenergia-továbbítás céljából a rendszerhasználók részére. A hozzáférést az egyenlő bánásmódra tekintettel biztosítani az ellátás biztonságát és a szolgáltatás előírt minőségét nem veszélyeztetve. Előnyben részesítik a hálózatok üzemeltetése, és a …

Tovább olvasom

Földgáz

A földgáz napjaink egyik legfontosabb és leggyakrabban használt energiaforrása, egyebek mellett ezért is fontos, hogy mindenki tisztában legyen az erre vonatkozó törvénnyel, melynek célja igen sokrétű: – a földgázigények és a számításba vehető földgázforrások összhangjának megteremtése, a felhasználók biztonságos, zavartalan, megfelelő minőségű és átlátható költségszerkezetű földgázellátásának biztosítása, – a gazdaság …

Tovább olvasom

Közvetlen vezeték, magán vezeték

Saját üzleti kockázatára bárki létesíthet közvetlen vezetéket saját maga vagy kapcsolt vállalkozásainak villamos energia ellátása céljából, köteles azonban előzetesen az e törvényben meghatározott engedélyt megszerezni. A közvetlen vezeték üzemeltetője üzemzavar vagy válsághelyzet esetén köteles az engedélyesekkel együttműködni, és a hálózati engedélyes utasításait végrehajtani. A vételező a közvetlen vezetékről és a …

Tovább olvasom

Villamos energia törvény

A villamos energiáról szóló törvény több célt kíván megvalósítani. Egyrészt célja a gazdaság versenyképességének segítése a villamosenergia-versenypiac kialakításán keresztül, miközben az energiatakarékosság és energiahatékonyságnak is meg kell felelni. A törvény teremti meg a villamosenergia-hálózatokhoz – az objektív, átlátható és az egyenlő bánásmód követelményeinek megfelelő – hozzáférés lehetőségét, illetve a felhasználók …

Tovább olvasom

Mérés, leolvasás

A szerződések teljesítésének számlázása érdekében, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott módon a mérések hiteles elvégzéséről az engedélyesek egymás közötti szerződései esetén az átviteli rendszerirányító az elosztó hálózati engedélyesek bevonásával, az elosztó hálózathoz csatlakozó vagy a magánvezetékhez kapcsolódó felhasználók és az engedélyesek közötti szerződések esetén az elosztó, az átviteli hálózathoz csatlakozó felhasználók …

Tovább olvasom

Átviteli rendszerirányítás, villamosenergia-elosztás és a hálózati engedélyesekre vonatkozó közös szabályok

Az átvitel és a rendszerirányítás közben az átviteli rendszerirányító feladata a villamosenergia-rendszer zavartalan és biztonságos működtetése, valamint egyensúlyának biztosítása, az átviteli hálózat üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése, a villamos energia megfelelő minőségű továbbítása, és az átviteli rendszerirányításhoz szükséges eszközök üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése. Az átviteli rendszerirányító feladatai az ellátás biztonságával, az …

Tovább olvasom

Szabályzatok

Az átviteli rendszerirányító az engedélyesekkel és reprezentatív érdekképviseletük útján a felhasználókkal egyeztetve kidolgozza a nemzetközi üzemi és kereskedelmi szabályzatban szabályozott kérdések kivételével a villamosenergia-rendszer és az átviteli hálózat technikai működésére vonatkozó szabályokat, eljárásokat és módszereket tartalmazó üzemi szabályzatot, a villamosenergia-kereskedelemre, az elszámolási-mérési adatok gyűjtésének, feldolgozásának és szolgáltatásának minimális tartalmi elemeire, …

Tovább olvasom

A villamosenergia-ipari tevékenységek végzésének általános feltételei

Az alábbi tevékenységeket a Hivatal által kiadott engedélyek alapján lehet gyakorolni: a 0,5 MW és az ezt meghaladó névleges teljesítőképességű kiserőmű létesítése, villamosenergia-termelése, valamint a villamos energia termelésének megszüntetése, az 50 MW és az ezt meghaladó névleges teljesítőképességű erőmű létesítése, villamosenergia-termelése, valamint az erőmű jogszabályban meghatározott módon történő bővítése, névleges …

Tovább olvasom