Jó, ha tudja!
Home / admin

admin

Kapcsolat

Energiajogi kérdése van? Forduljon hozzám bizalommal!   Elérhetőségek: Dr. Bánkuti Gábor ügyvéd e-mail: gabor@drbankuti.hu Telefon: +3670 386 4005 Irodáim címe:  1182 Budapest, Tarkő utca 1. 3000 Hatvan, Madách utca 10.

Tovább olvasom

Ügyvédi segítséget kérek!

Az energiajog.hu weboldalon igyekeztünk azokat a legfontosabb, sokakat érintő jogi kérdéseket tisztázni, amelyek segítenek a földgáz és az áramellátás törvényeiben eligazodni. Mindennek ellenére, vannak olyan jogi helyzetek, amelyek megoldásához fontos ügyvédi segítséget kérni. Energiajogi kérdésekben forduljon hozzám bizalommal – ügyfeleimnek minden jogi segítséget megadok ahhoz, hogy a problémát mihamarabb és …

Tovább olvasom

Árszabályozás, árfelügyelet

A földgáz árszabályozásával és felügyeletével kapcsolatban javasolt ismerni a törvényi előírásokat. A következőkben a legfontosabb, témákra bontott jogi tudnivalókról olvashat. Árszabályozásra vonatkozó előírások A földgázellátással és a PB-gáz ellátással összefüggésben a törvényben foglalt árat vagy díjat kell megfizetni. Az együttműködő földgázrendszer használatáért fizetendő szállítási rendszerüzemeltetési díjat, földgázelosztási díjat, elosztási átszállítási …

Tovább olvasom

Mérés, elszámolás

A  rendszerüzemeltetők biztosítják a felhasználó földgáz fogyasztásának elszámolásához a mérésügyi jogszabályok szerinti minőségi és mennyiségi adatokat. A felhasználóknál – aki köteles biztosítani a mérő leolvasását, ellenőrzését, le- és felszerelését lehetővé tenni – az elszámolási méréseket a szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó és a telephelyi szolgáltató a saját működési területén a saját …

Tovább olvasom

Rendszeregyensúly, földgázellátási zavar, válsághelyzet, korlátozás

A földgázellátást illetően több probléma is felléphet. A következőben a legfontosabb tudnivalókról tájékozódhat. Egyensúlytartás A szállítóvezetéken a hidraulikai egyensúlyt a szállítási rendszerüzemeltető biztosítja. A szállítási rendszerüzemeltető rendszeregyensúlyozási feladatai a következők: a rendszeregyensúly megtervezése, a hidraulikai egyensúly biztosítása érdekében, a napi operatív beavatkozások végrehajtása, valamint a felhasznált egyensúlyozó földgáz mennyiségi elszámolása …

Tovább olvasom

A szállító- és az elosztó vezeték, valamint a földgáztároló létesítése, üzemeltetése

A szállító- és az elosztó vezeték, valamint a földgáztároló létesítése, üzemeltetésére komoly szabályok vonatkoznak. A következőkben témák szerint lebontva tájékozódhat a legfontosabb tudnivalókról. Infrastruktúra fejlesztés A fejlesztések tervezéséhez a szállítási rendszerirányító az országos földgázellátásra vonatkozóan adatbázist hoz létre, és az adatbázis adatait rendszeresen frissíti. Az adatbázis kialakításánál az alábbi szempontokat kell …

Tovább olvasom

Csatlakozás, hozzáférés, kapacitás lekötés

A földgázhoz való csatlakozást, hozzáférést és a kapacitás lekötést is szabályozzák. A legfontosabb jogi tudnivalókról alább tájékozódhat. A szállító és elosztóvezetékekhez való csatlakozás A földgázellátásba történő bekapcsolás iránti igénynek eleget kell tenni, kivéve ha az műszaki- jogi akadályba ütközik, vagy ha kérelmező nem vállalja a felmerült díjak és feltételek teljesítését, …

Tovább olvasom

Védendő fogyasztók

A földgázszolgáltatásról szóló törvény szerint a lakossági fogyasztók köréből a védendő fogyasztók a védelemre jogosító, külön jogszabályban meghatározott tulajdonságuk alapján szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő fogyasztóként részesülhetnek a földgázkereskedő és a földgázelosztók által nyújtott, külön jogszabályban meghatározott bánásmódban és kedvezményben. A szociálisan rászoruló fogyasztót megilleti a részletfizetéshez, fizetési haladékhoz, illetve …

Tovább olvasom

A földgázellátásból történő kikapcsolás alóli mentesség

A földgázellátásból történő kikapcsolás alól mentesség legfontosabb kritériumait foglaltuk össze. Kormányrendeletben meghatározott állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi vagy közoktatási intézmény (a továbbiakban: közintézményi felhasználó) kezdeményezheti a földgázkereskedőnél és a földgázelosztónál a földgázellátásból fizetési késedelem miatt történő kikapcsolás alóli mentesség (moratórium) biztosítását. Ennek időtartama a kérelemtől függ, …

Tovább olvasom

Lakossági fogyasztókkal szembeni jogsértések

Ha lakossági fogyasztóként jogsértés éri, akkor jó, ha tisztában van a legfontosabb tudnivalókkal. A fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztókkal szembeni sérelmek esetén, ha az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő …

Tovább olvasom