Jó, ha tudja!
Home / Földgáz / Rendszeregyensúly, földgázellátási zavar, válsághelyzet, korlátozás

Rendszeregyensúly, földgázellátási zavar, válsághelyzet, korlátozás

A földgázellátást illetően több probléma is felléphet. A következőben a legfontosabb tudnivalókról tájékozódhat.

Egyensúlytartás

A szállítóvezetéken a hidraulikai egyensúlyt a szállítási rendszerüzemeltető biztosítja.

A szállítási rendszerüzemeltető rendszeregyensúlyozási feladatai a következők:

 • a rendszeregyensúly megtervezése,
 • a hidraulikai egyensúly biztosítása érdekében, a napi operatív beavatkozások végrehajtása, valamint a felhasznált egyensúlyozó földgáz mennyiségi elszámolása és az egyensúlyozási pótdíjak meghatározása,
 • a szállítóvezetékek forrás és felhasználói oldali kapcsolatainak irányítása és koordinálása,
 • földgázellátási válsághelyzet esetén a Kormány és a miniszter által elrendelt fogyasztást érintő intézkedések végrehajtása,
 • a 312/2014/EU bizottsági rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatás a rendszerhasználók részére.

A földgázelosztó és a földgáztárolói engedélyes egyensúlyozási feladatai a következők:

 

 • az operatív beavatkozások saját rendszerükön történő végrehajtása, valamint a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott időpontokban adatszolgáltatás a szállítási rendszerüzemeltető számára a rendszerhasználók tényleges egyensúlyi pozícióinak meghatározásához rendszerhasználókra összesítetten a gázátadó állomásonkénti bontásban, valamint a földgáztároló betáplálási és kiadási pontjára vonatkozóan,
 • földgázellátási válsághelyzet esetén a szállítási rendszerirányító által elrendelt, fogyasztást érintő intézkedések végrehajtása,
 • a 312/2014/EU bizottsági rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatás az egyes rendszerhasználók és szállítási rendszerüzemeltető részére,
 • a csatlakozó rendszerüzemeltetők tájékoztatása az egyensúlyt befolyásoló körülményekről.

Földgázellátási vészhelyzet, korlátozás

A vészhelyzet három fokozatba sorolható:

 • földgázellátási zavar,
 • földgázellátási válsághelyzet I. fokozata,
 • földgázellátási válsághelyzet II. fokozata.

Földgázellátási zavarnak minősül minden olyan, földgázellátási válsághelyzetet el nem érő mértékű, jellemzően területi (regionális) zavar, amely az elosztó- és szállító hálózat, valamint a földgáztároló üzembiztonságát, szabályozhatóságát vagy együttműködő képességét súlyosan veszélyezteti, és amely következtében az együttműködő földgázrendszer egyensúlya csak egyes felhasználók földgázvételezésének korlátozásával biztosítható.

Földgázellátási zavar esetén a rendszerhasználók az általuk megkötött szerződésekben foglalt jogoktól és kötelezettségektől függetlenül kötelesek a szállítási rendszerüzemeltető, valamint a földgázelosztó utasításait végrehajtani, és az ezáltal keletkező kárt viselni.

Amennyiben a felhasználó kötelezettségének nem tesz eleget, a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó, amelynek az üzemeltetésében lévő hálózathoz a felhasználó csatlakozik, jogosult és köteles a korlátozás időtartamára a felhasználót a földgázellátásból műszakilag kizárni.

Műszaki üzemzavar esetén a rendszerüzemeltető köteles a hiba megszüntetése iránt haladéktalanul intézkedni, ennek érdekében jogosult a szükséges intézkedéseket és az üzemzavar elhárításához szükséges cselekményeket külön engedély nélkül megtenni.

A földgázellátási zavarról vagy a műszaki üzemzavarról a rendszerüzemeltető köteles a felhasználók ellátásában részt vevő rendszerhasználókat – az üzletszabályzatban meghatározott módon – haladéktalanul értesíteni és folyamatosan tájékoztatni. A rendszerhasználónak nem minősülő felhasználót az ellátását biztosító rendszerhasználó tájékoztatja az üzletszabályzatban meghatározott módon.

A csatlakozóvezetéken és felhasználói berendezésen észlelt veszélyhelyzetet azonnal el kell hárítani. Ennek keretében jogosult a gázellátást mindaddig szüneteltetni, amíg a veszélyhelyzet fennáll. A gázmentesítési és gáz alá helyezési munkákat csak a szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó vagy megbízottja végezheti el.

A műszaki üzemzavar elhárítását követően a rendszerüzemeltető köteles a szállítást, az elosztást és a tárolást a lehető legrövidebb időn belül helyreállítani. A rendszerüzemeltető a műszaki üzemzavar haladéktalan elhárítására alkalmas készenléti szolgálatot köteles biztosítani.

Földgázellátási válsághelyzetnek minősül az az esemény, amely a személyeket, vagyontárgyaikat, a természetet, a környezetet vagy a felhasználók jelentős részének ellátását veszélyezteti. Földgázellátási válsághelyzetet a következő események válthatnak ki:

 • a földgázellátás és földgázfelhasználás egyensúlya oly mértékben felbomlik, hogy azt a szokásos egyensúlytartási eszközökkel már nem lehet helyreállítani,
 • a földgáz-felhasználási igények meghaladják a beszerzés lehetőségeit, illetve
 • ezek közvetlen veszélye fenyeget

A földgázellátási válsághelyzet fennállásáról és fokozatáról, a Hivatalnak a fokozatba sorolásra vonatkozó javaslatot is tartalmazó kezdeményezésére, valamint a válsághelyzet megszűnéséről a miniszter határozatban dönt.

A válsághelyzet fennállásáig a Kormány rendeletben szabályozhatja:

 • a munkanapok és munkaszüneti napok, valamint az azokkal összefüggő munkavégzés rendjét,
 • az ügyfélforgalom előtt nyitva álló magánhelyiségek vagy közintézmények (különösen üzletek, ügyfélszolgálatok) nyitvatartási idejét,
 • az ügyfélforgalom előtt nyitva álló magánhelyiségek vagy közintézmények (különösen üzletek, ügyfélszolgálatok), továbbá irodaházak, valamint a költségvetési fenntartású intézmények legmagasabb felfűtési hőmérsékletét,
 • a földgázfelhasználás mérséklését szolgáló egyéb intézkedést,
 • a Magyarország területén termelt vagy készletezett földgáznak a Magyarország területén kívülre történő kiszállítására vonatkozó szerződéskötés feltételeit, a Magyarország területén történő átszállítás kivételével.

Földgázellátási válsághelyzet esetén igénybe lehet venni a biztonsági földgázkészletet és a biztonsági kőolaj- és kőolajtermék készletből földgázt-helyettesítő tüzelő- és fűtőolajat a vonatkozó szabályok szerint. A kieső mértékig az ország területén átszállított földgázmennyiség arányos csökkentését lehet kezdeményezni, ha ugyanezen beszállító belföldi felhasználók ellátására vonatkozó kötelezettségeit nem teljesítette. Ha nem azonosítható, hogy ki nem teljesítette kötelezettségét, akkor arányosan csökkenti a rendszerirányító valamennyi szerződés szerint átszállított gázt. A Hivatal ellenőrzi a csökkentés megalapozottságát.

Válsághelyzeti intézkedésből fakadó kárból az engedélyeseket kártalanítási kötelezettség nem terheli. A miniszter a válsághelyzet idején megtett biztonsági intézkedéseiről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a tagállamokat.

A szolgáltatás korlátozható, ennek érdekében a felhasználókat korlátozható és nem korlátozható kategóriákba kell sorolni.

A nem korlátozható felhasználók körét a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló kormányrendelet határozza meg.

About admin

Ez is érdekelheti

A szállító- és az elosztó vezeték, valamint a földgáztároló létesítése, üzemeltetése

A szállító- és az elosztó vezeték, valamint a földgáztároló létesítése, üzemeltetésére komoly szabályok vonatkoznak. A következőkben …

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.