Jó, ha tudja!
Home / Földgáz / Csatlakozás, hozzáférés, kapacitás lekötés

Csatlakozás, hozzáférés, kapacitás lekötés

A földgázhoz való csatlakozást, hozzáférést és a kapacitás lekötést is szabályozzák. A legfontosabb jogi tudnivalókról alább tájékozódhat.

A szállító és elosztóvezetékekhez való csatlakozás

A földgázellátásba történő bekapcsolás iránti igénynek eleget kell tenni, kivéve ha az műszaki- jogi akadályba ütközik, vagy ha kérelmező nem vállalja a felmerült díjak és feltételek teljesítését, illetve az igény kielégítését külön jogszabályban meghatározott hatósági engedély hiánya akadályozza, továbbá ha nem rendelkezik a megfelelő kapacitásokkal a szolgáltató.

A kérelem elutasítható műszaki hivatkozással is, de ekkor meghatározni szükséges azon feltételeket, amelyek teljesítése esetén a csatlakozás biztosítható. Az elutasított kérelemről az igénybejelentő kérelmére a Hivatal dönt a csatlakozás kérdésében, és kötelezheti az érintett rendszerüzemeltetőt a csatlakozási kérelem teljesítésére, ha a felhasználó vállalja a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott mértékű csatlakozási díj megfizetését.

A szállítóvezetékhez való csatlakozás feltételeit a földgázrendszerre történő csatlakozásról szóló jogszabály, valamint azzal összhangban az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, valamint a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzata tartalmazza.

A bányászattal felszínre hozott földgázt, a földgáz minőségű biogáz és egyéb gázfajtákat előállító termelőknek a szállító- és az elosztóvezetékekhez történő csatlakozását kiemelten kell kezelni. A szállító- és az elosztóvezetékekhez való csatlakozás feltételeit, a betáplált gázok minőségi követelményeit, az átvételre és a mérésre vonatkozó előírásokat e törvény, valamint külön jogszabály rendelkezései határozzák meg.

Kapacitáslekötés és az együttműködő földgázrendszerhez való hozzáférés

A rendszerhasználó a szállítóvezetéki betáplálási-kiadási pontok szabad kapacitását a kapacitáslekötési platformon kötheti le. A rendszerhasználó a földgázelosztó rendszeren a felhasználási hely kapacitását kötheti le a földgázelosztó engedélyes üzletszabályzatában rögzített eljárásrend szerint.

Valamely szomszédos nem EU-tagállam földgázszállító rendszeréhez kapcsolódó határkeresztező gázvezeték betáplálási-kiadási pontja vonatkozásában a Hivatal elnöke rendeletben állapíthatja meg a rendszer-összekötési pontra vonatkozó rendelkezésektől eltérő szabályok alkalmazását.

A rendszerüzemeltető a rendszerhasználó részére a rendszerhez való hozzáférést a kapacitáslekötéssel érintett időszakra rendszerhasználati szerződés alapján biztosítja.

A földgáztermelő, a kitermelés mértékéig jogosult kapacitást lekötni, amelyre a kapacitáslekötés és a rendszerhez való hozzáférés szabályait kell megfelelően alkalmazni:

 • a hazai termelésű földgáz földgázkereskedő részére történő értékesítése, valamint a kitermelt földgáz Magyarország területéről történő kivitele, és
 • amennyiben a földgázkereskedőre vonatkozóan, e törvényben és az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglalt feltételeknek – a tevékenység folytatáshoz szükséges külön engedély kiváltására vonatkozó kötelezettség kivételével – megfelel, a kitermelt földgáz értékesítése érdekében

A rendszerüzemeltető az üzemeltetésében lévő szállító-, elosztóvezeték vagy földgáztároló esetében a kapacitáslekötést kizárólag akkor tagadhatja meg, ha

 • a rendszerhasználó nem biztosította az e törvényben, más jogszabályban vagy az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban előírt feltételeket és garanciákat, vagy
 • a hozzáférés biztosítása veszélyeztetné az életet vagy a vagyonbiztonságot.

A rendszerüzemeltető az üzemeltetésében lévő szállító-, elosztóvezetékhez vagy a földgáztárolóhoz való hozzáférést kizárólag akkor függesztheti fel, ha

 • a szállítási rendszerirányító korlátozó intézkedést rendel el,
 • a rendszerbe betáplálni kívánt földgáz minősége az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban foglalt követelményeknek nem felelne meg,
 • a rendszer-összekötési ponton a kapcsolódó rendszerüzemeltető megtagadta a földgáz átvételét,
 • a rendszerhasználó nem biztosítja folyamatosan az e törvényben, más jogszabályban, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban, valamint a rendszerüzemeltető üzletszabályzatában előírt feltételeket és garanciákat,
 • a rendszerhasználó nem fizette meg a rendszerhasználati díjat, a pótdíjat vagy az egyéb szerződéses díjat,
 • a hozzáférés teljesítése veszélyeztetné az életet vagy a vagyonbiztonságot,
 • a rendszerhasználó a felhasználó szerződésszegése miatt az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon azt kérte, vagy
 • a rendszerhasználó nem adott szerződéses biztosítékot vagy a szerződéses biztosítékot nem töltötte fel.

A rendszerhez való hozzáférés megtagadását vagy felfüggesztését a rendszerüzemeltető köteles indokolni a felhasználónak, illetve 3 munkanapon belül megküldeni a Hivatalnak bejelenteni. A bejelentés 15 napon belül kivizsgálásra kerül és döntés születik a jogszerűségről. Ha a rendszerhez való hozzáférés megtagadása vagy felfüggesztése jogszerűtlen volt, a Hivatal a gáz törvényben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza, egyben kötelezi a rendszerüzemeltetőt a hozzáférés lehető legrövidebb időn belül történő biztosítására. A hozzáférést jogszabályban meghatározottak szerint vissza kell állítani abban az esetben is, ha a megtagadás vagy felfüggesztés feltételei már nem állnak fenn.

A szolgáltató csak a szükséges mértékű felhasználói körben és időtartamban más műszaki megoldás hiányában szüneteltetheti a szolgáltatást rendszer karbantartása, átalakítása, felújítása, fejlesztése, cseréje és új felhasználó bekapcsolása esetén. A szolgáltatás szüneteltetésének részletes szabályait külön jogszabály és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza.

A szüneteltetés kezdő időpontját és előrelátható időtartamát, valamint a szükséges biztonsági intézkedéseket az üzletszabályzatban rögzített módon, de legalább 15 nappal – tervszerű megelőző karbantartás esetén legalább 3 hónappal – korábban a felhasználókkal és az érintett engedélyesekkel közölni kell.

Hivatal határozatában megjelölt pótdíj fizetésre köteles a szolgáltató a be nem jelentett szüneteltetés, vagy időtartamának indokolatlan túllépése esetén. A felhasználók ebből fakadó egyéb kárának megtérítését követelheti.

About admin

Ez is érdekelheti

Rendszeregyensúly, földgázellátási zavar, válsághelyzet, korlátozás

A földgázellátást illetően több probléma is felléphet. A következőben a legfontosabb tudnivalókról tájékozódhat. Egyensúlytartás A …

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.