Jó, ha tudja!
Home / Földgáz / Egyetemes szolgáltatás

Egyetemes szolgáltatás

Egyetemes szolgáltatást a működési engedélyben meghatározott szolgáltatási területen az egyetemes szolgáltatói engedélyes végezhet. Az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat egyetemes szolgáltatással látja el szükség szerint. Jogosult felhasználó a lakossági fogyasztó és a 20 m3/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező egyéb felhasználó, valamint az önkormányzati bérlakásban élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat.

Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó működési engedély az ország egész területére vagy annak meghatározott területi egységére, határozatlan időre adható ki. Az engedélyezett területen szerződéskötési kötelezettség terheli a szolgáltatót az igénylők körében.

Az egyetemes szolgáltatót a működési engedélyében meghatározott szolgáltatási területen lévő egyetemes szolgáltatást igénylő jogosultak tekintetében egyetemes szolgáltatási szerződéskötési kötelezettség terheli. Az egyetemes szolgáltató köteles az új felhasználók esetében a szerződéskötési szándék bejelentésétől számított 30 napon belül az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóval a szerződést megkötni, és a szerződésben meghatározott időponttól a szolgáltatás nyújtását megkezdeni, ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó már csatlakozott a szállító- vagy az elosztóvezetékhez és a felhasználó átadta a kapacitás lekötésének a jogát az egyetemes szolgáltatónak.

Az egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltató köteles a törvényben meghatározott időponttól kezdődően a jogosult felhasználónak folyamatosan földgázt értékesíteni, a felhasználó pedig ennek ellenértékét rendszeresen megfizetni.

Az egyetemes szolgáltatási szerződés minimális tartalma:

 • a szerződő felek megnevezése, természetes személy esetén a nevének, a születési helyének és idejének, az anyja nevének, a lakcímének, gazdálkodó szervezet esetén a székhelyének és a cégjegyzékszámának, adószámának feltüntetésével,
 • a szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja,
 • a szolgáltatások megnevezése, azoknak a jogszabályban foglalt rendelkezésekkel összhangban felajánlott minőségi színvonala, valamint az ettől eltérő színvonalú szolgáltatás jogkövetkezménye, ideértve az arra való hivatkozást is, hogy az eltérő színvonalú szolgáltatás miatt fizetendő kötbér megfizetése nem mentesít az okozott kár megtérítése alól,
 • a szolgáltatásnak a szerződés megkötésekor érvényes ára,
 • a számlázási és fizetési mód, a leolvasási, az elszámolási és a számlázási időszakok,
 • a szerződés időtartama,
 • a szerződés meghosszabbításának, megszüntetésének, felmondásának feltételei,
 • a szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei, különös tekintettel a szolgáltatásból való kikapcsolás részletes feltételeire,
 • panasz benyújtásának és ügyintézésének lehetőségéről, módjáról és határidejéről való tájékoztatás, valamint a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott, a fogyasztói jogvita egyezségen alapuló rendezésének megkísérlésére, továbbá ennek eredménytelensége esetén az ügy eldöntésére irányuló eljárások kezdeményezésének módja és feltételei,
 • a külön díj ellenében végzett szolgáltatások megnevezése és feltételei,
 • annak a földgázelosztónak a megnevezése, székhelye, amelynek rendszeréhez a felhasználó közvetve vagy közvetlenül csatlakozik,
 • arra vonatkozó megbízás, hogy a földgázkereskedő a rendszerüzemeltetőkkel a szükséges rendszerhasználati, valamint – a felhasználó erre vonatkozó szándéka esetén – az elosztóhálózat-használati szerződéseket megkösse,
 • az egyetemes szolgáltató ügyfélszolgálati irodájának és az adott területre működési engedéllyel rendelkező földgázelosztó ügyfélszolgálati irodájának elérhetősége,
 • a felhasználási hely és a csatlakozási pont megjelölése,
 • a szolgáltatott földgáz minőségi jellemzői,
 • a vásárolt és a lekötött kapacitás mértéke,
 • a szerződött szolgáltatásért fizetendő díj meghatározásának módja.

Az egyetemes szolgáltatási szerződés létrejöttének és megszűnésének módját, a szerződésszegés és a szerződés nélküli vételezés eseteit és jogkövetkezményeit a Kormány rendeletben, és ennek figyelembevételével az engedélyes az üzletszabályzatában határozza meg.

A szerződés megszegésére vonatkozó jogkövetkezmények mértékét és alkalmazásának feltételeit a Hivatal elnöke rendeletben határozza meg.

About admin

Ez is érdekelheti

Rendszeregyensúly, földgázellátási zavar, válsághelyzet, korlátozás

A földgázellátást illetően több probléma is felléphet. A következőben a legfontosabb tudnivalókról tájékozódhat. Egyensúlytartás A …

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.