Jó, ha tudja!
Home / Földgáz / Földgáz szállítás

Földgáz szállítás

A földgázszállítási tevékenységet az gyakorolhatja, aki a törvényben foglalt feltételeknek megfelel. Rendelkeznie szükséges az általa üzemeltetett szállítóvezeték tulajdonjogával, de a tevékenység gyakorlásához, és a rá eső kötelezettségei teljesítéséhez szükséges személyi, tárgyi és vagyoni feltételekkel is bírnia kell. A tárgyi feltételek közé tartozik a szükséges mérő és adatátviteli eszközök -, személyi feltétel pedig ezen rendszer üzemeltetését ellátó szervezeti egységek megléte. A személyi feltételek akkor vannak biztosítva teljes mértékben, ha a csatlakozó rendszerüzemeltetőkkel és a saját rendszert felhasználók részére is biztosítva van az a személyzet a szolgáltatás biztosítására, emellett pedig a mindennapi működéshez kellő, könyvvezetési és informatikai szolgáltatások személyzete is rendelkezésre áll. Biztosítani kell a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő megfelelési ellenőrt, illetve az olyan független adatforgalmi és informatikai rendszert, amely biztosítja a kereskedési platformmal vagy az egyensúlyozó platformmal, valamint a szervezett földgázpiaci engedélyes adatforgalmi és informatikai rendszerével való együttműködést, valamint a saját, a vertikálisan integrált vállalkozástól független informatikai berendezésekkel és biztonsági rendszerrel.

Földgázszállítás gyakorlásába beletartozik különösen:

 • a szállítóvezeték üzemeltetése gazdaságos, biztonságos, megbízható és hatékony módon, beleértve a karbantartását és fejlesztését, az ellátásbiztonság és a környezetvédelem szempontjaira is tekintettel,
 • megkülönböztetés nélküli szolgáltatás nyújtása
 • információ nyújtása a felhasználóknak
 • a határkeresztező kapacitás kiépítése, az európai szállítás infrastruktúrához kapcsolódás
 • a hozzáférés megkülönböztetés nélküli biztosítása
 • kapcsolattartás harmadik felekkel, a Hivatallal és az Európai Unió más tagállamainak energiapiaci szabályozó hatóságaival
 • a díj beszedés
 • vállalkozások létrehozása, a piac kialakításának elősegítése
 • a napi üzemvitelhez szükséges valamennyi vállalati szolgáltatás, így különösen a napi üzemvitelhez szükséges jogi, könyvvezetési és informatikai szolgáltatások biztosítása
 • a csatlakozó nemzetközi földgázrendszerek és a szállítóvezeték működésével összefüggő feladatok összehangolása.

A szállítási rendszerüzemeltető úgy köteles eljárni, hogy a földgázszállítási tevékenység megfelelő és hatékony gyakorlásához, valamint a szállítóvezeték üzemeltetéséhez, karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges erőforrások a rendelkezésére álljanak.

A szállítási rendszerüzemeltető rendszeregyensúlyozási tevékenységének végzéséhez szükséges földgáz adásvétele nem minősül földgáz-kereskedelemnek.

A szállítási rendszerüzemeltető olyan informatikai rendszert működtet, amely internet alapon, valós idejű adatokkal biztosítja az együttműködő földgázrendszer hidraulikai egyensúlyának fenntartásához, valamint a nominálások, az újranominálások és az elszámolások lebonyolításához szükséges adatforgalmat. Az informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie a szigetüzemhez vagy részleges szigetüzemhez csatlakozó termelésből származó földgázmennyiség napi forgalmazásával kapcsolatos gázforgalmi feladatok kezelésére is.

A szállítási rendszerüzemeltető részt vesz a Földgázpiaci Szállítási Rendszerüzemeltetők Európai Hálózatának (ENTSOG) és az egyéb nemzetközi szervezeteknek a munkájában, amely részvétel során köteles képviselni az országos igényeket és fejlesztési terveket. Ebben a feladatkörében:

 • a Hivatal felkérésére részt vesz a regionális vagy európai szinten szervezett és koordinált földgázszállítási kapacitáshiány-kezelési eljárásokban,
 • a rendszer állapotát és a sajátosságait a kapacitáshiány kezelése során figyelembe veszi a regionális és közösségi szintű hálózatokra vonatkozó 10 éves fejlesztési tervben foglaltakat
 • tájékoztatja a rendszerüzemeltetőket a földgázszállító rendszerek műszaki előírásainak változásairól

A szállítási rendszerüzemeltető a regionális vagy európai szinten megjelenő kapacitáshiány-kezelési eljárásokat, megállapodásokat a Hivatal előzetes hozzájárulásával jogosult megkötni. A megkötött megállapodásokról a szállítási rendszerüzemeltető az energiapolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) és a Hivatalt tájékoztatja.

About admin

Ez is érdekelheti

Rendszeregyensúly, földgázellátási zavar, válsághelyzet, korlátozás

A földgázellátást illetően több probléma is felléphet. A következőben a legfontosabb tudnivalókról tájékozódhat. Egyensúlytartás A …

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.