Jó, ha tudja!
Home / Kiemelt témák / Villamos energia / Mit kell tudni a villamosenergia termeléséről?

Mit kell tudni a villamosenergia termeléséről?

Villamos energiát termelni 50 MW vagy azt meghaladó névleges teljesítőképességű erőműben termelői működési engedély, 0,5 MW vagy annál nagyobb névleges teljesítőképességű kiserőműben kiserőművi összevont engedély birtokában lehet.

A termelő értékesítheti a termelt és az átvett energiát is.

A felhasználók biztonságos és zavartalan villamosenergia-ellátása kiemelt közérdek. A termelő indokolatlanul nem tarthatja vissza a termelését. A Hivatal különösen akkor minősíti indokolatlan visszatartásnak a termelői engedélyes eljárását, ha

  • a visszatartás nem üzemzavar vagy elsődleges energiaforrás-hiány következménye,
  • nem minősül a tevékenység szüneteltetésének, vagy
  • nem a termelő berendezésre vonatkozó környezetvédelmi, hatékonysági követelmények megváltozásának a következménye.

A termelés indokolatlan visszatartásának nem minősül, ha a piaci ár termelés fajlagos költségére nem nyújt fedezetet, és az erőmű ezért nem működik. Az indokolatlan visszatartás megállapítása esetén a törvényben meghatározott jogkövetkezményt alkalmazhatja a Hivatal.

Az 50 MW és az ezt meghaladó névleges teljesítőképességű, nem megújuló energiaforrásból termelő erőmű üzemeltetője a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint köteles energiaforrás-készletet tartani.

Új termelő kapacitások létesítése

Saját üzleti kockázatára bárki létesíthet új termelő kapacitást a villamosenergia törvényben és a külön jogszabályokban meghatározottak szerint.

A környezet és a természet védelme, a felhasználók ellátása, az elsődleges energiaforrások felhasználásának megtakarítása, valamint a felhasználható energiaforrások bővítése érdekében elő kell segíteni a megújuló energiaforrás, valamint a hulladék, mint energiaforrás felhasználását.

A megújuló energiaforrás, valamint a hulladék mint energiaforrás felhasználásának elősegítése érdekében differenciált, kötelező átvételi rendszert (KÁT) és prémium típusú támogatási rendszert hoznak létre.

A KÁT rendszer és prémium típusú támogatási rendszer részletes szabályainak kialakítása során a Kormány az alábbiakat veszi figyelembe:

  • a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi rendszerének és a prémium típusú támogatási rendszernek biztosítania kell a szükséges hosszú távú kiszámíthatóságot és az energiapolitikai elvekkel való összhangot,
  • a termelők piaci versenyének fenntartása érdekében – a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendeletben meghatározott kivételekkel – prémium típusú támogatást kell alkalmazni,
  • a prémium típusú támogatás mértékét – a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendeletben meghatározott kivételekkel – pályázati eljárás keretében kell meghatározni a költséghatékonyság érdekében.

Az illegális fakitermelés esetén a vonatkozó EU-s és hazai jogszabályok szerint nem adható KÁT vagy premizált támogatás. A jogosultságok maximális mértékét a miniszter rendeletben állapítja meg, figyelembe véve az egyes termelési eljárások átlagos megtérülési idejét, az egyes energiaforrások felhasználásának Magyarország természeti adottságaival összefüggő hatékonyságát, a felhasználók teherbíró képességét és a technológiák fejlődéséből adódó hatékonyságjavulást, valamint az adott technológiának a villamosenergia-rendszer működésére gyakorolt hatását és a technológiai sajátosságokat. A miniszter e rendelete tartalmazza a támogatási jogosultságok maximális mértékét a következő 5 évre vonatkozóan éves bontásban, amelyek évente felülvizsgálatra kerülnek.

Prémium típusú támogatás nyújtható

  • megújuló energiaforrások felhasználásával történő villamosenergia-termelést lehetővé tevő új beruházások ösztönzésére, vagy
  • biomassza vagy biogáz felhasználásával történő villamosenergia-termelés fenntartásának ösztönzésére.

A prémium típusú támogatás támogatott árát a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendeletben meghatározott eseteket kivéve pályázati eljárás során a Hivatal állapítja meg Ft/kWh egységben.

A Hivatal állapítja meg az átvételi kötelezettéggel érintett energia mennyiségét, átvétel időtartamát és a támogatás mértékét.

A prémium típusú támogatás elnyerésére kiírt pályázatokat a Hivatal bonyolítja le. Mind a KÁT, mind a premizált támogatás esetén a kedvezményezett kérelmezheti a Hivataltól a támogatások visszavonását.

A kötelező átvételi rendszer és a prémium típusú támogatási rendszer működtetésének finanszírozása

Az átviteli rendszerirányítónak a kötelező átvételi rendszer és prémium típusú támogatási rendszer működtetése érdekében folytatott tevékenysége során befolyt összegek, amelyek nem minősülnek az átviteli rendszerirányító bevételének, továbbá az átviteli rendszerirányító azokat a kötelező átvételi rendszer és a prémium típusú támogatási rendszer működtetésétől eltérő célra nem fordíthatja és köteles azokat egyéb pénzeszközeitől és egymástól is elkülönítetten kezelni. Az átviteli rendszerirányító köteles az elkülönített számlán kezelt pénzeszközöket és azok pénzkezelési költségeivel csökkentett nettó hozamát kötelezettségként kimutatni. Az indokolt költségeit érvényesítheti a rendszerirányító. Az átviteli rendszerirányító e tevékenysége nem irányulhat kereskedelmi haszonszerzésre.

 

About admin

Ez is érdekelheti

Közvetlen vezeték, magán vezeték

Saját üzleti kockázatára bárki létesíthet közvetlen vezetéket saját maga vagy kapcsolt vállalkozásainak villamos energia ellátása …

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.